Athens
Athens
terms_bg

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας www.casameleniahydra.com, τον διαδικτυακό τόπο του Casa Melenia Hydra.

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.casameleniahydra.com (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλουν να μην κάνουν χρήση του Δικτυακού τόπου. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος και παραχωρούν την ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στο σύνολό τους.

Οι όροι και οι νομικές πληροφορίες του παρόντος διέπουν το σύνολο των σελίδων του Δικτυακού τόπου.

Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου συμφωνούν ρητά ότι:

  1. Θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία εταιρείας), στις φόρμες επικοινωνίας.
  2. Εφόσον επισκέπτονται τον Δικτυακό τόπο ή αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνούν με το www.casameleniahydra.com ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου,  αποδέχονται κατ’ αντιστοιχία το δικαίωμα του www.casameleniahydra.com να επικοινωνεί μαζί τους με ηλεκτρονικό τρόπο.
  3. Συμφωνείται εκ των προτέρων ότι αυτές οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθώς και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, διέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.
  4. Θα χρησιμοποιούν τον Δικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον Δικτυακό τόπο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον χρήστη ή και Δίκτυα, που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα.
  5. Αποδέχονται το γεγονός ότι οι εκάστοτε αναφορές ή διασυνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες, παρέχονται για τη διευκόλυνσή των επισκεπτών/χρηστών του Δικτυακού τόπου, ο οποίος ωστόσο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες αυτές ή και οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια σχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, καθώς και κάθε είδους αλλαγών ή ενημερώσεων που γίνονται από τέτοιες ιστοσελίδες.

Αποδέχονται το γεγονός ότι οι εκάστοτε αναφορές ή διασυνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες, παρέχονται για τη διευκόλυνσή των επισκεπτών/χρηστών του Δικτυακού τόπου, ο οποίος ωστόσο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες αυτές ή και οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια σχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, καθώς και κάθε είδους αλλαγών ή ενημερώσεων που γίνονται από τέτοιες ιστοσελίδες.

To Casa Melenia Hydra διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού τόπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Casa Melenia Hydra και οι εκπρόσωποί του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια εσόδων ή βλάβη ή ζημία ή αποζημίωση άμεση ή και έμμεση, θετική ή και αρνητική, η οποία να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Δικτυακού τόπου ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επίσης, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα www.casameleniahydra.com, οι πάροχοι, ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το www.casameleniahydra.com, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.   Το Casa Melenia Hydra δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές ή βλάβες οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπωματικές και επακόλουθες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του www.casameleniahydra.com, ήτοι: ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, ονόματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ., είναι αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας www.casameleniahydra.com ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα ή περιεχόμενο το οποίο έχει νομίμως παραχωρηθεί στην ιστοσελίδα www.casameleniahydra.com.

Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην επιχείρηση Casa Melenia Hydra.

Η εμφάνιση του συνόλου του περιεχομένου αυτού στον Δικτυακό τόπο δεν μπορεί για κανένα λόγο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρήση της ιστοσελίδα και των περιεχομένων της προς όφελος άλλης εμπορικής ή μη επιχείρησης, απαγορεύεται ρητά χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της Διεύθυνσης του Casa Melenia Hydra, όπως αντίστοιχα και η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή πώληση μέρους ή του συνόλου του Δικτυακού τόπου.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (cookies)

Η ιστοσελίδα www.casameleniahydra.com χρησιμοποιεί cookies. Οι επισκέπτες/χρήστες που δεν επιθυμούν τη χρήση τους, μπορούν να ρυθμίσουν τη συσκευή τους έτσι ώστε να ειδοποιούνται για την εμφάνισή τους.

ΟΡΟΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θεωρείται απόρρητο. Οι αιτήσεις που συμπληρώνονται, οι ερωτήσεις και γενικά οι πληροφορίες που παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες, χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης καθώς και για μελλοντική ενημέρωση παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών του καταλύματος.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή εάν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων και ο τρόπος χρήσης των επισκεπτών/χρηστών βλάπτουν την ιστοσελίδα, το Casa Melenia Hydra διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει τα ανωτέρω στοιχεία και  στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

  1. Προστατευθεί ο Δικτυακός τόπος, η επιχείρηση Casa Melenia Hydra, τα περιουσιακά της στοιχεία, η ασφάλεια, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματά της από τη μη εξουσιοδοτημένη, μη σύμφωνη με τον νόμο, και γενικότερα κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου και,
  2. Προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματα, η ασφάλεια και η περιουσία των υπολοίπων επισκεπτών/χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο πάροχος του ηλεκτρονικού καταστήματος του Casa Melenia Hydra είναι Web Hotelier και Τραπεζικός συνεργάτης των ηλεκτρονικών πληρωμών η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του τραπεζικού πεδίου συναλλαγών της.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι πολιτικές των κρατήσεων, πληρωμών, ακυρώσεων και επιστροφών, ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή και το είδος της κράτησης και σε κάθε περίπτωση περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα κρατήσεων του Δικτυακού τόπου και στα ειδικά/επί μέρους πεδία.

Συμφωνείται ότι οι επισκέπτες/χρήστες  έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους αυτούς πριν προχωρήσουν σε κράτηση και πληρωμή.

Για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, το Casa Melenia Hydra επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεών του.

Για τις συναλλαγές που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ζητούνται μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησης. Το Casa Melenia Hydra με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών.

Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, ενημερώνονται δια του παρόντος και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες της ευχερούς και ομαλής συναλλαγής μεταξύ των μερών. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων.

Το Casa Melenia Hydra δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από Δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης Δημόσιας Αρχής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου www.casameleniahydra.com συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι «Όροι Χρήσης» υπόκεινται στους νόμους του ελληνικού κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας www.casameleniahydra.com και, κατά συνέπεια, της επιχείρησης Casa Melenia Hydra και των νομίμων εκπροσώπων της.

Συμφωνείται ότι, οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας www.casameleniahydra.com ή με υπηρεσίας που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται καταρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά.

Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, εφαρμοστέο συμφωνείται αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.

Αριθμός άδειας ΓΕΜΗ 1101585
Design & development by Web Intelligence